Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

 

Wojska Inżynieryjne

 

Saperzy to bardzo stary rodzaj wojsk. Jeden z najstarszych, ale zanim się ukształtował minęło wiele stuleci, w których współcześnie rozumiane zadania wojsk inżynieryjnych spełniali rzemieślnicy wykonujący dla walczących wojsk wszystko to, co dzisiaj nazywamy inżynieryjnym zabezpieczeniem pola walki.

 

W Polsce najstarsze ślady tej działalności można odnaleźć na zachodnich granicach, gdzie do dzisiaj wznoszą się resztki słynnych „Wałów Chrobrego”. Współczesne polskie wojska inżynieryjne czerpią swoje tradycje z epoki wielkich budowniczych i wodzów od epoki Piastów do Jana III Sobieskiego, ze sławnych dziejów korpusu inżynierów koronnych i litewskich, kompanii pontonierów batalionu saperów epoki stanisławowskiej, powstania kościuszkowskiego, z dziejów batalionu saperów powstania listopadowego, oddziałów pionierów powstania styczniowego, oddziałów saperów powstań – wielkopolskiego i śląskich, wojny obronnej 1939 roku, walki Polski Podziemnej, z bohaterskich czynów saperów spod Narwiku i Tobruku, tych znad Bugu, Wisły, Bałtyku, Odry i Nysy, spod Monte Cassino i Falez, Berlina i Pragi, którzy na wszystkich frontach II wojny światowej walczyli w obronie Ojczyzny. Tradycje saperskie są związane z imionami bohaterów narodowych – Naczelnika Tadeusza Kościuszki, generałów: Krzysztofa Arciszewskiego, Karola Sierakowskiego, Stanisława Zawadzkiego, Jakuba Jasińskiego, Michała Sokolnickiego, Ignacego Prądzyńskiego oraz z wieloma innymi skromnymi bohaterami, którzy uczyli co to jest honor i przysparzali sławy.

 

Wojska inżynieryjne, specjalny rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk. Wojska inżynieryjne wykonują najbardziej złożone prace wymagającego specjalistycznego przygotowania i zastosowania różnorodnego sprzętu inżynieryjnego. Zadania realizują w ramach dwóch zasadniczych funkcji: bojowej (wsparcia inżynieryjnego) i pokojowej. Pierwsza obejmuje zadania zabezpieczenia inżynieryjnego do których zaliczamy:

 • rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu;
 • rozbudowa fortyfikacyjna terenu (rejonów, rubieży, punktów i stanowisk);
 • budowa zapór inżynieryjnych i wykonanie niszczeń;
 • przygotowanie i utrzymanie dróg (osłona techniczna dróg);
 • wykonanie przejść (torowanie) w zaporach, przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń oraz rozminowanie terenu i obiektów;
 • urządzenie i utrzymanie przepraw;
 • wydobywanie i oczyszczanie wody;
 • wykonywanie przedsięwzięć inżynieryjnych w ramach maskowania wojsk i obiektów.

 

Wojska inżynieryjne w działaniach bojowych często przesądzają o zwycięstwie w walce. Ostatnie lata dowiodły, jak duże znaczenie ma działalność humanitarna i pokojowa na rzecz ludności cywilnej. Wojska inżynieryjne w czasie pokoju biorą udział w akcjach ratowniczych oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof ,realizują także budowę obiektów drogowych i mostowych, można je wykorzystać do prac wyburzeniowych, prowadzą rozminowanie kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, uczestniczą w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO.

Dzień Sapera jest obchodzony w Polsce 16 kwietnia w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej.

 

Wojska inżynieryjne w strukturach Sił Zbrojnych RP podlegają pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Wojsko Polskie

 • Sztab Generalny WP
 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa

 

Rodzaje Sił Zbrojnych

 • Wojska Lądowe
 • Marynarka Wojenna
 • Siły Powietrzne
 • Wojska Specjalne

 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Kierownictwo

 • Dowódca Generalny
 • Zastępca Dowódcy Generalnego
 • Radca-Koordynator Dowódcy Generalnego
 • Szef Sztabu
 • Inspektor Wojsk Lądowych
 • Inspektor Sił Powietrznych
 • Inspektor Marynarki Wojennej
 • Inspektor Wojsk Specjalnych
 • Inspektor Szkolenia
 • Inspektor Rodzajów Wojsk
 • Starszy Podoficer Dowództwa

Struktura

 • Grupa dowódcy
 • Sztab
 • Inspektorat Wojsk Lądowych
 • Inspektorat Sił Powietrznych
 • Inspektorat Marynarki Wojennej
 • Inspektorat Wojsk Specjalnych
 • Inspektorat Szkolenia
 • Inspektorat Rodzajów Wojsk

 

Inspektorat Rodzajów Wojsk

W odróżnieniu od innych inspektoratów, które przejęły obowiązki rozformowanych dowództw rodzajów sił zbrojnych, Inspektorat Rodzajów Wojsk skupił w sobie aż sześć odmiennych i odrębnych rodzajów wojsk, które realizują zadania o charakterze zabezpieczającym dla działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Dlatego IRW jest największym z inspektoratów i jednocześnie drugą co do wielkości po Sztabie komórką funkcjonalną DG RSZ.

Inspektorat składa się z sześciu zarządów:

               

 • Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej;
 • Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności;
 • Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej;
 • Zarządu Inżynierii Wojskowej;
 • Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia;
 • Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia.

 

Zarząd Inżynierii Wojskowej zajmuje się planowaniem, organizacją i koordynacją wsparcia inżynieryjnego w Siłach Zbrojnych RP. Do głównych zadań zarządu należą: określanie kierunków szkolenia taktyczno-specjalnego Wojsk Inżynieryjnych oraz inżynieryjno-saperskiego w SZ RP oraz planowanie i koordynowanie użycia jednostek inżynieryjnych w akcjach ratunkowo-ewakuacyjnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Nadzoruje przedsięwzięcia szkoleniowe jednostek inżynieryjnych, związane z budową i naprawą infrastruktury mostowej i drogowej. Ponadto sprawuje nadzór nad oczyszczaniem kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz funkcjonowaniem patroli rozminowania. Zarząd odpowiada też za planowanie i koordynację wsparcia inżynieryjnego w zakresie pokonywania przeszkód wodnych, osłony technicznej obiektów komunikacyjnych na sieci transportowej znaczenia obronnego we współpracy z instytucjami pozamilitarnymi.

 

W Zarządzie Inżynierii Wojskowej cztery oddziały

 • Oddział gestorstwa i rozwoju
 • Oddział operacyjny
 • Oddział szkolenia
 • Oddział zagrożeń niemilitarnych

 

Kto jest kim

 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowódca Generalny

generał Jarosław Mika

 

Inspektor Rodzajów Wojsk 

generał dywizji Sławomir Owczarek

 

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej

płk Marek Wawrzyniak