Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

30.06.2009

 

Dnia 30 czerwca 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji. Podsumowano pracę Zarządu w pierwszym półroczu 2009 roku, styczniowe spotkanie opłatkowe oraz uroczystości obchodów Dnia Sapera. Wytyczono zadania na drugą połowę 2009 rok.

 

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji podjął uchwalę o przyjęciu w szeregi członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich kol. Artur Błaszczak. Serdecznie witamy

w naszych szeregach i życzymy sukcesów i satysfakcji we wspólnym działaniu.

 

Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie dofinansowania opłaty za grób ziemny jednoosobowy Św.P  kol. Władysław Forczek na kolejne 20 lat w kwocie 47złotych. Członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich dniu 18 kwietnia 2009 r. w czasie spotkania podjęli inicjatywę zebrania wolnych datków na ten cel.

W czasie spotkania zebrano kwotę 100 zł.

 

Prezes Stowarzyszenia kol. Wojciech Szmajda uczestniczył w dwóch spotkaniach

w Urzędzie Gminy Dębica poświęconych przygotowywaniu uroczystości upamiętniającej żołnierzy którzy zginęli w  katastrofie kolejowej eszelonu wojskowego 13 bsap

w miejscowości Brzeźnica. Z inicjatywą upamiętnienia tego zdarzenia do władz gminy zwrócili się mieszkańcy tej miejscowości. O postępie prac związanych z uroczystością Zarząd  będzie informował na stronie internetowej.

 

Zarząd Stowarzyszenia podjął inicjatywę pomocy dla rodziny SzP Bielatowicz w związku

z ciężką chorobą córki Nikol poprzez umieszczenie apelu w tej sprawie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

aktualności