Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

28.12.2010

 

 

Dnia 28 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji. Podsumowano pracę Zarządu w 2010 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o organizacji spotkania opłatkowego. Wstępnie ustalono przebieg i organizację przedsięwzięcia. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2011 roku o godzinie 16.00. O szczegółach spotkania opłatkowego Zarząd będzie informował na stronie internetowej.

 

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że składki członkowskie za 2011 będą zbierane przez Skarbnika Stowarzyszenia w czasie spotkania opłatkowego w dniu 15 stycznia 2011 roku. Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu proszeni są o dokonanie wpłat skarbnikowi do końca stycznia 2011 roku. Kontakt - tel.14-681-77-07.

 

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o terminie następnego posiedzenia, które odbędzie się w dniu 15 stycznia o godzinie 15.45 przed spotkaniem opłatkowym i będzie dotyczyło spraw organizacyjnych i członkowskich.

 

 

aktualności