Podziękowanie

28.10.2009

 

Szanowne koleżanki i koledzy.

 

Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości dla każdego człowieka.

Wasze duchowe i materialne wsparcie - dar miłości i dobroci - pomoże mnie

i mojemu synowi przetrwać ciężkie chwile podczas jego choroby.

Tym samym przyczyniacie się Państwo do umocnienia wiary w szlachetność ludzkich serc.

 

Składamy wyrazy wdzięczności i głębokiego szacunku  oraz życzymy radości

z bezinteresownego wspierania potrzebujących.

 

 

 

Z poważaniem i żołnierskim pozdrowieniem

 

Stanisława N.
 

 

aktualności