Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia 

28-01-2005

 

W dniu 28 stycznia 2005 r. w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Dębickich Saperów.

 

Przed zebraniem członkowie Stowarzyszenia zwiedzili szkołę i salę tradycji publicznej szkoły podstawowej nr 9 w Dębicy im. Dębickich Saperów. Po szkole i sali tradycji oprowadzał Jacek Dymitrowski.

 

Zebranie Sprawozdawcze poprowadził Prezes Bogusław Placek.

Zebranie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zebrani członkowie Stowarzyszenia po dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdaniem finansowym postanowili je przyjąć jednogłośnie a następnie udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Saperów Dębickich. Zatwierdzono także przedstawiony plan działań Stowarzyszenia na 2005 rok. Prezes omówił porządek obchodów „Dnia Sapera” na szczeblu szkoły podstawowej oraz udział członków Stowarzyszenia w tych uroczystościach. Planowane są one na dzień 14 kwietnia a w dniach 15-16 kwietnia planowana jest wycieczka do Warszawy na obchody centralne przed pomnikiem Sapera. Zarząd na najbliższym posiedzeniu oraz zebraniu, które jest planowane na dzień 12 marca przedstawi propozycje dla członków Stowarzyszenia udziału w w/wym. przedsięwzięciach.

 

aktualności