Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej 

27-10-2003

 

 

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 27 listopada 2003 roku dokonał zgłoszenia identyfikacyjnego

do Urzędu Skarbowego w Dębicy o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenie Saperów Dębickich z siedzibą w Dębicy przy ul. Kościuszki 32 otrzymało w dniu 27 listopada decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 872-218-47-00

 

 

 

aktualności