Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

18.11.2009

 

Dnia 18 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji. Podsumowano pracę Zarządu w drugim półroczu 2009 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o organizacji spotkania opłatkowego.

Wstępnie ustalono przebieg i organizację przedsięwzięcia. Spotkanie odbędzie się

w dniu 9 stycznia 2010 roku. 

 

W dniu 7 lutego 2010 roku mija trzyletnia kadencja obecnych władz Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zgodnie ze statutem podjęli uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 12 lutego 2010 roku.  

Wstępnie ustalono program przedsięwzięć oraz porządek walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. O postępie prac związanych z przygotowaniem spotkania opłatkowego oraz zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarząd  będzie informował na stronie internetowej.

 

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonych deklaracji podjął uchwalę o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia w osobach: kol. Henryk Sroka, kol. Underlik Aleksander.

Serdecznie witamy w szeregach naszej organizacji i życzymy sukcesów i satysfakcji

we wspólnym działaniu.

 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, którzy odpowiedzieli i wsparli inicjatywę pomocy dla rodziny Państwa Bielatowicz w związku z ciężką chorobą córki Nikol oraz naszej koleżanki Stanisławy Noworolskiej w związku z ciężką chorobą syna. Akcji pomocy nie zamykamy. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć finansowo rodziny Państwa Bieletowicz i Noworolskich prosimy o kontakt.

 

 

aktualności