Prace członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich

(materiał - Krzysztof Glijer)

18.04.2008

 

Pomimo likwidacji 3 psap członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich nadal aktywnie pracują na rzecz gospodarki narodowej. Prace te polegają na:

 

 1) stałych nadzorach saperskich przy wykonywaniu prac ziemnych w terenie zagrożonym istnieniem materiałów niebezpiecznych tj. pocisków, bomb i innych pozostałości po II wojnie światowej. W ostatnim okresie wykonywane były miedzy innymi prace przy budowie drogi ekspresowej S7 w Suchedniowie, budowie autostrady A-1 i A-4, budowie farmy wiatrowej

w Łękach Dukielskich, przy obwodnicach drogowych Pilzna, Wojnicza, Głogowa. Rozminowywano także kompleksy leśne na Mazurach /630 ha/, oraz w okolicach Bolesławca.

 

    

Oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych

 

2) projektowaniu robót rozbiórkowych i demontażowych obiektów przemysłowych metodą minerską

- wyburzenie kominów w Żabnie, Rymanowie, Rzeszowie, Mielcu, Tarnowie i wielu innych miejscowościach.

- wyburzenie konstrukcji żelbetowych w Niedomicach, Mielcu, Tarnowie i Stalowej Woli.

 

 

Prace wyburzeniowe

 

 

aktualności