Walne zebranie Stowarzyszenia 

16-12-2003

 

W dniu 16 grudnia 2003 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

 

Podczas zebrania Prezes Stowarzyszenia przedstawił zebranym zasady działania Zarządu Stowarzyszenia, które zostały określone w Regulaminie Zarządu. Zebranie podjęło uchwałę zatwierdzającą Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich a także uchwałę

o wysokości składek członkowskich.

 

Zarząd przedstawił wypracowane na posiedzeniu zarządu propozycje działań Stowarzyszenia

w 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

aktualności