Święto saperów w cieniu tragedii narodowej.

16-17 kwietnia 2010r. w Warszawie i Dębicy.

 

Jak co roku 16 kwietnia przypada rocznica sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku.

Ten dzień jest obchodzony, jako święto saperów.

 

W Warszawie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz pod pomnikiem Chwała Saperom, znajdującym się w Parku Kultury i Wypoczynku im. Edwarda Rydza Śmigłego odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sapera. Tradycyjnie wraz z grupą uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy im.” Dębickich Saperów”, Stowarzyszenie Saperów Dębickich reprezentowali kol.. Wojciech Szmajda , Bogusław Placek.

    

W dniu 15 kwietnia - jak relacjonuje kol. Bogusław Placek - wraz z wielotysięcznym zgromadzeniem Polaków przed Pałacem Prezydenckim oddaliśmy hołd Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i jego żonie Marii. W drugim dniu wycieczki 16 kwietnia przed obeliskiem znajdującym się na terenie 2 Warszawskiej Brygady Saperów w Kazuniu

a upamiętniającym poległych saperów brygady w dniu 20 sierpnia 2008 roku z III zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie oddaliśmy między innymi hołd dębickiemu saperowi plut. Waldemarowi Sujdakowi.

 

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego uczestniczyliśmy w mszy żałobnej.

Jak co roku w dniu swojego święta, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zgromadzili się żołnierze Wojsk Inżynieryjnych na czele ze swoim szefem gen. bryg. Januszem Lalką.

W tym wyjątkowym dniu modlono się szczególnie w intencji ofiar katastrofy lotniczej, w której zginęli prezydent RP Lech Kaczyński – Zwierzchnik Sił zbrojnych, Biskup Polowy WP

gen. broni prof. dr. hab. Tadeusz Płoski, Szef Sztabu Generalnego, dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych. Homilię wygłosił ks. płk Krzysztof Wylężek, naczelny kapelan saperów.

Po mszy pod pomnikiem Chwała Saperom złożyliśmy wiązanki kwiatów. Spotkanie zakończono pamiątkowymi zdjęciami.

 

    

 

    

 

16 kwietnia okryci żałobą narodową obchodzili swoje święto Członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich oddalając cześć i hołd saperom, uczestnikom rozminowywania kraju oraz tym, którzy poświęcili swe życie w misjach pokojowych.

Uroczystości rozpoczęły się na terenie byłej jednostki wojskowej przed figurką Matki Boskiej oraz obeliskiem upamiętniającym poległych Saperów. Pod pomnikami złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Dalsza część uroczystości odbyła się przed Kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy gdzie złożono wiązankę kwiatów przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą „Chwałę Saperów”. O godzinie 18.00 Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej w intencji poległych saperów i pracowników wojska a także wszystkich tych, którzy zginęli w dniu 10 kwietnia

w katastrofie samolotu prezydenckiego.

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje koleżankom i kolegom za udział w uroczystościach obchodów „Święta Sapera”. W tym uroczystym dniu, składamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

 

 

aktualności