Święto saperów

16-18 kwietnia 2009 r. w Warszawie, Wrocławiu i Dębicy.

 

Jak co roku 16 kwietnia swoje święto obchodzili saperzy.    

Święto zostało ustanowione w 1946 roku, na pamiątkę sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej

16 kwietnia 1945 roku. Saperzy wnieśli wtedy wyjątkowy wkład w wyzwalanie

i rozminowywanie ziem polskich.

 

W Warszawie pod pomnikiem Chwała Saperom, znajdującym się w Parku Kultury

i Wypoczynku im. Edwarda Rydza Śmigłego odbyły się centralne uroczystości z okazji Dnia Sapera, w których uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia kol. Wojciech Szmajda i jego zastępca Bogusław Placek wraz z grupą uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9

w Dębicy im.” Dębickich Saperów”.

Po okolicznościowych przemówieniach Ministra Obrony Narodowej p. Bogdana Klicha oraz

Szefa Inżynierii Wojskowej generała Janusza Lalki odznaczono medalami żołnierzy

i kombatantów oraz złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem Chwała Saperom, a także na Płycie Czerniakowskiej. Obecny na uroczystościach marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, tradycyjnie przywitał się z uczestnikami wycieczki z Dębicy. Spotkanie zakończono pamiątkowymi zdjęciami.

 

    

 

    

 

    

 

17 kwietnia swoje święto obchodzili Członkowie Stowarzyszenia Saperów Dębickich

w Dębicy. Uroczystości, jak co roku rozpoczęły się na terenie byłej jednostki wojskowej przed figurką Matki Boskiej .Członkowie Stowarzyszenia złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Dalsza część uroczystości odbyła się przed Kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego

i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy przy ul. 3-go Maja gdzie delegacja członków Stowarzyszenia złożyła wiązankę kwiatów przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą „Chwała Saperom”.

O godzinie osiemnastej Proboszcz parafii i kapelan Stowarzyszenia Saperów Dębickich

ks. Jacek Wątroba odprawił mszę świętą w intencji poległych saperów i pracowników wojska.

 

    

 

    

 

    

 

W dniu 17. 04. 2009 r. po wieloletniej przerwie w obiektach byłej WSOWInż odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sapera. Uroczystość, której gospodarzem był Komendant nowopowstałego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

płk dypl. inż. Krzysztof Malinowski z udziałem pokoleń saperów absolwentów i pracowników WSOWInż miała niezwykle podniosły i radosny charakter. W obiektach przy ul Obornickiej  ponownie są saperzy, a na budynku sztabu odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą saperów polskich, którzy kształcili się w kompleksie koszarowym WSOWInż w latach 1946-1994.

Stowarzyszenie Saperów Dębickich reprezentował płk Bogusław Placek.

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Obchody tego szczególnego dnia zakończyły się spotkaniem towarzyskim w dniu

18 kwietnia, na którym wspominano nie tak odległe czasy służby i pracy.

 

    

 

W ramach obchodów Święta Saperów w dniach od 31marca do 8 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9  im. „Dębickich Saperów odbyły się spotkania członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich z uczniami .

 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje koleżankom i kolegom za udział w uroczystościach obchodów „Święta Sapera”. W tym uroczystym dniu, składamy wszystkim Członkom Stowarzyszenia najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.

 

Dziękujemy kol... Ryszardowi Paździerzowi i Arturowi Papierzowi za przygotowanie spotkania towarzyskiego.

 

 

aktualności