Kontynuacja saperskich tradycji.

16.04.2008

 

Dębicy Saperzy oraz kontynuatorzy ich tradycji - pedagodzy i młodzież Powszechnej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów - uczestniczyli w centralnych uroczystościach

z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych 16 kwietnia w Warszawie. Uroczystość miała miejsce przy najpiękniejszym warszawskim pomniku „Chwała saperom”.

 

Szef inżynierii wojskowej - generał brygady Janusz Lalka - podziękował społeczności szkolnej za kultywowanie saperskich tradycji oraz wyróżnił dyrektora Jana Rachwała okolicznościową paterą, a pedagogów i młodzież upominkami z emblematami Wojska Polskiego. Podziękowania, życzenia i gratulacje Szkole Podstawowej nr 9 im Dębickich Saperów złożyli: marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, pierwszy zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Stachowiak oraz byli szefowie wojsk inżynieryjnych Wojska Polskiego: generał dywizji Zdzisław Stelmaszuk, generał brygady Zdzisław Barszczewski

i generał brygady Ryszard Żuchowski.

Szczególne słowa podziękowania skierowano do prezesa Stowarzyszenia Saperów Dębickich pana ppłk Wojciecha Szmajdy za kultywowanie tradycji saperskich i WP w Dębicy.

 

W ramach dwudniowej wycieczki młodzież zwiedziła Sejm RP, Muzeum Wojska Polskiego,

2 Mazowiecką Brygadę Saperów w Kazuniu, Pałac Kultury, najokazalsze budowle warszawskie oraz port lotniczy.

 

Bogusław Placek

 

aktualności