Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

15.01.2009

 

Dnia 15 stycznia 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

Podsumowano pracę Zarządu w mijającym roku, styczniowe spotkanie opłatkowe, wytyczono zadania na 2009 rok. Wstępnie ustalono program przedsięwzięć związanych z obchodami Dnia Sapera. Zarząd zamieści plan obchodów tego święta na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie późniejszym.

 

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji podjął uchwalę o przyjęciu w szeregi członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich kol. Jacka Kozioła.

Serdecznie witamy w naszych szeregach i życzymy sukcesów i satysfakcji we wspólnym działaniu.

 

Zarząd planuje zorganizowanie jednodniowej wycieczki w dniu 16 kwietnia 2009 roku

do Warszawy na centralne obchody z okazji „Dnia Sapera”. W programie wycieczki zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego lub Pałacu w Wilanowie albo Zamku Królewskiego. Mile widziane inne propozycje. Koszt wycieczki zależny będzie od liczby uczestników i kosztów związanych z transportem, opłaceniem przewodnika oraz biletów wstępu. Wszystkich chętnych ze względu na rezerwację wejścia i organizację wycieczki prosimy o kontakt z kol. Zbigniewem Lamberskim tel. 0-14 625-97-00 lub 509-304-716,

e-mail zlamberski@wp.pl do dnia 15.03.2009

 

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia

o przedstawienie swoich propozycji dotyczących organizacji obchodów Dnia Sapera.

 

aktualności