Święto Niepodległości.

11 listopada 2010r.

 

 

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone

co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

 

W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło

do trzech rozbiorów Polski. Ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975 przez 123 lata,

aż do 1918 roku, kiedy to 11 listopada Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.  Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. W latach 1939-1944 - podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe i groziło śmiercią lub obozem koncentracyjnym. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W okresie PRL święto niepodległości zostało zakazane.

Próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi sankcjami

ze strony władz. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu (jeszcze PRL), w 1989 roku.

 

W III Rzeczpospolitej, Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, jest najważniejszym świętem narodowym Polski. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Rocznicowe uroczystości mają miejsce w wielu polskich miastach, jednak największe obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się

w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

W Dębicy uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.30 na Rynku koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu dębickiej młodzieży „Warto się czasem zasłuchać w pieśni granie". Oficjalne rozpoczęcie uroczystości o godzinie 10.00. Następnie uczestnicy uroczystości złożą kwiaty w dębickich miejscach pamięci. O godzinie 11.00 w Kościele

p.w. św. Jadwigi zostanie odprawiona Uroczysta Msza Święta a po niej około godziny 12.00

na Placu Gryfitów delegacje uczestników uroczystości złożą wieńce pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej.

O godzinie 18.00 w Domu Kultury Mors uroczysta gala połączona z wręczeniem prestiżowych odznaczeń „Znów wędrujemy ciepłym krajem" - koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej, solistów i recytatorów, pod dyr. Leopolda Stawarza.

O godzinie 19.00 w Domu Kultury Mors, Koncert na głos i ręce - recital Janusza Radka

Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Saperów Dębickich serdecznie zapraszamy.

 

Burmistrza Miasta Dębica zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2010 r.

 

PROGRAM:

godz.09.30 RYNEK

"Warto się czasem zasłuchać w pieśni granie"

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dębickiej młodzieży

 

godz.10.00

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości

Wystąpią: Miejska Orkiestra Dęta oraz uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 4,

I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły i Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II

 

godz.10.30

Przemarsz i złożenie kwiatów w dębickich miejscach pamięci

 

godz.11.00 KOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI

Msza Święta

 

godz.12.00 PLAC GRYFITÓW

Złożenie wieńców pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej

 

godz.18.00 DOM KULTURY MORS

Uroczysta gala połączona z wręczeniem prestiżowych odznaczeń

"Znów wędrujemy ciepłym krajem" - koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej , solistów

i recytatorów, pod dyr. Leopolda Stawarza

Wystąpią: Małgorzata Szebla, Barbara i Maciej Kucera, Olimpia Karbownik, Alina Jukna, Robert Kuźniar

 

godz.19.00

impreza towarzysząca:

Koncert na głos i ręce - recital Janusza Radka 

 

aktualności