Walne Zebranie Stowarzyszenia

11.09.2008

 

W dniu 11 września 2008 roku w Dębicy w Szkole Publicznej nr 9 im. „Dębickich Saperów”

przy ul. Grottgera 3 o godzinie 17.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich. Zebranie sprawozdawcze otworzył Prezes Stowarzyszenia Wojciech Szmajda witając przybyłych Członków Stowarzyszenia.

 

    

 

Zebranie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zebrani Członkowie Stowarzyszenia po dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia

oraz sprawozdaniem finansowym postanowili je przyjąć jednogłośnie a następnie udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Saperów Dębickich za okres od 7 lutego 2007

do 11 września 2008 roku.

 

    

    

 

Zatwierdzono także zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na pozostałą cześć II kadencji Stowarzyszenia do lutego 2010 roku.

 

aktualności