Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

11.06.2008 r.

 

Dnia 11 czerwca 2008 roku o godzinie 15.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9

im. „Dębickich Saperów” przy ul. Grottgera 3 odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym ustalono przedsięwzięcia związane ze zbliżającymi się obchodami Dnia Wojska Polskiego.

Program tych obchodów Zarząd zamieści na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie późniejszym. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia

o przedstawienie swoich propozycji dotyczących zorganizowania odchodów.

 

Ustalono, że zebranie sprawozdawcze, które powinno odbyć się w połowie kadencji

tj. 9 sierpnia 2008 roku ze względu na sezon urlopowy i obchody Dnia Wojska Polskiego zostało przeniesione wstępnie na dzień 11 września 2008 roku. O porządku zebrania, miejscu oraz ostatecznym terminie członkowie Stowarzyszenia zostaną powiadomieni w stosownym terminie listownie.  

 

Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę i wystosował pismo do Burmistrza miasta Dębica

w sprawie przeniesienia kompleksu: Figury Matki Boskiej, Krzyża Misyjnego i Obelisku

„Chwała Saperom” w nowe miejsce na terenie kompleksu byłej jednostki wojskowej, które zabezpieczy symbole wiary i pamięci bliskie nam, saperom i pracownikom wojska przed ich profanacją. Z pismem w tej sprawie Stowarzyszenie na wniosek członków kol.. Placek Bogusław, Data Leszek zwróciło się w miesiącu kwietniu do Burmistrza Miasta Dębicy, prosząc o podjecie działań uniemożliwiających profanację figury Matki Boskiej oraz tablicy „Chwała Saperom” z urnami ziemi, z miejsc bitew i wiecznego spoczynku saperów 13 bsap, sugerując przeniesienie symboli wiary i pamięci o bohaterach w inne miejsce na terenie kompleksu.

 

Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonych deklaracji podjął uchwalę o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia w osobach: Leszek Pazdyka, Adam Sułkowski,

Anna Kobel, Stanisława Noworolska, Małgorzata Gąsiorek, Dariusz Gąsiorek.

Serdecznie witamy w naszych szeregach i życzymy sukcesów.

 

aktualności