Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 

11-06-2007

 

Dnia 11czerwca 2007 roku o godzinie 18.00 w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym ustalono przedsięwzięcia, które mogą być realizowane przez Stowarzyszenie w związku z obchodami 650-lecia powstania miasta Dębicy, 240-lecia istnienia garnizonu wojskowego w Dębicy, 90 rocznicy Wojska Polskiego, 60 rocznicy garnizonu saperskiego w Dębicy oraz 5 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Dębickich, które obchodzić będziemy w 2008 roku. Przygotowano pisma do Burmistrza Miasta, Starosty Powiatu, Małopolskiej Telewizji Kablowej ”S.STAR”, Dyrektora Powszechnej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów, Prezesa Zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w których informujemy o zamiarze aktywnego włączenia się w/wym. uroczystości planując następujące przedsięwzięcia:

 

1.      Konferencja naukowa na temat „ 240 lat garnizonu wojskowego w Dębicy.”

2.      Wystawę tematyczną „ 240 lat garnizonu wojskowego w Dębicy”.

3.      Uroczystą zbiórkę z asystą wojskową, orkiestrą – apel poległych (wyróżnienia

         dla żołnierzy i kombatantów) i innych osób.

4.      Udział w centralnych uroczystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie

         16 kwietnia 2008 roku.

5.      Konkurs poezji, pieśni patriotycznej i wojskowej

6.      Konkurs wiedzy patriotyczno – obronnej w kategoriach: wiedza, obraz itp.

7.      Koncert melodii i pieśni patriotycznych.

8.      Zaproszenie szefów instytucji wojskowych i kombatanckich z Podkarpacia

         oraz dowódców wojsk inżynieryjnych.

9.      Spotkanie towarzyskie.

 

 W pismach zwrócono się także o pomoc w realizacji niektórych przedsięwzięć.

 

aktualności