Rejestracja Stowarzyszenia

10-09-2003

 

Dnia 10 września 2003 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu sprawy wniosku Stowarzyszenia Saperów Dębickich

w Dębicy o rejestracje w Rejestrze Stowarzyszeń postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172802 Stowarzyszenie Saperów Dębickich z siedzibą

w Dębicy przy ul. Kościuszki 32.

.

 

    

 

    

 

aktualności