Zmiany w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń dokonane.

10-03-2010

 

Dnia 2 marca 2010 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu sprawy wniosku Stowarzyszenia Saperów Dębickich

w Dębicy o zmianę danych dotyczących zmiany członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz adresu Stowarzyszenia dokonał zmian w Rejestrze Stowarzyszeń zgodnie z przedstawionymi wnioskami.

 

 

 

Zobacz dokument  

 

 

 

 

 

 

aktualności