Kolejne Dęby Pamięci posadzono w Dębicy.

9.04.2010r.

 

To ogólnopolski program edukacyjny - „Katyń … ocalić od zapomnienia”, pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja jest projektem edukacyjnym adresowanym przede wszystkim do młodzieży. Polega na posadzeniu 21 473 dębów, upamiętniających polskich oficerów, zamordowanych na wschodzie. Wszystkie drzewa mają zostać posadzone do końca 2010 r., upamiętniając w ten sposób 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Jeden Dąb – to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

 

Siedem Dębów Pamięci upamiętniających zgładzonych przez reżim stalinowski oficerów Wojska Polskiego uroczyście posadzono na Placu Mikołajkowów w Dębicy w dniu 17 września 2009 roku. Każdy dąb został opatrzony tablicą z imieniem i nazwiskiem bohatera, który zginął w Katyniu. Uczczono pamięć siedmiu ofiar: gen. brygady Bolesława Matznera,

mjr Zygmunta Dobrowolskiego, mjr Stanisława Mieleckiego, kpt. Emila Bukowskiego,

kpt. Bolesława Marszałka, kpt. Mariana Rozwadowskiego, por. Adama Urbanka.

 

9 kwietnia 2010 roku na placu Mikołajkowów posadzono kolejne Dęby Pamięci, upamiętniając zgładzonych przez reżim stalinowski oficerów Wojska Polskiego i policji.

 

Upamiętniono: 

 

1.   ppłk Andrzeja Niwa - ur. 26.11.1900 r. w Chechłach, absolwenta dębickiego gimnazjum, kapelana Wojska Polskiego, Brygady „Polesie” Korpusu Ochrony Pogranicza, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

2.   ppłk Stefana Dwornika - ur. 28.07.1889 r. w Sławkowie, jednego z budowniczych Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

3.    mjr Henryka Jurczyńskiego - ur. 19.05.1900 r. w Pedynkach, dowódcy kompanii Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Ostróg”, zamordowanego w Katyniu w 1940

4.    mjr Jana Nowaka - ur. 26.07.1895 r. w Krakowie, zastępcy szefa Powiatowej Komendy Uzupełnień w Dębicy, zamordowanego w Katyniu w 1940 r.

5.    kpt. Piotra Władysława Nowosielskiego - ur. 1.06.1900 r. w Dukli, zamieszkałego po wojnie polsko-bolszewickiej w Dębicy, kawalera Orderu Virtuti Millitari, dowódcy 2 batalionu piechoty 13 Dywizji Piechoty, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

6.    aspiranta Policji Państwowej Piotra Chmiela ur. 15.06.1906 r. w Brzezówce, absolwenta dębickiego gimnazjum i wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zamordowanego

      w Twerze w 1940 r.

7.    por. Jana Kusiby, Sędziego Sądu Grodzkiego w Tarnowie, ur.7.08.1893r. w Pustyni, absolwenta gimnazjum w Dębicy, zamordowanego w 1940r.

8.    aspiranta Policji Państwowej Michała Wacława Ciołka, ur. 25.09.1912 r. w Zawadzie, policjanta Województwa Śląskiego, zamordowanego w Twerze w 1940 r.

9.    por. Zdzisława Myślińskiego ur. 23.10.1906 w Peratyniu, urzędnika, żołnierza 12 Pułku Artylerii Lekkiej, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

10.  aspiranta Policji Państwowej Józefa Guzika ur. 25.10.1900r. w Stobiernej, zamordowanego w Twerze w 1940r.

11.  por. Aleksandra Składzienia ur.15.08.1903 r. w Ropczycach, lekarza 5 Szpitala Okręgowego, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

12.  aspiranta Policji Państwowej Stanisława Janiszewskiego ur. 21.02.1913 r. w Zawadzie, policjanta Województwa Śląskiego, zamordowanego w Twerze w 1940 r.

13.  por. Erwina Tymczyszyna ur. 23.04.1909 r. w Brzózie, absolwenta dębickiego gimnazjum, nauczyciela, żołnierza 2 Pułku Piechoty Legionów, zamordowanego

      w Katyniu w 1940 r.

14.  aspiranta Policji Państwowej Stanisława Krupy ur.12.04.1900 r. w Zawadzie, zamordowanego w Twerze w 1940 r.

15.  por. Adama Zawilińskiego ur. 28.12.1911 r. w Tarnowie, ucznia dębickiego gimnazjum, łącznościowca, żołnierza Armii Modlin, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.

16.  posterunkowego Policji Państwowej Jana Pikuły ur.12.06.1908 r. w Brzezówce, ucznia dębickiego gimnazjum, zamordowanego w Twerze w 1940 r.

 

     

 

    

 

W uroczystości uczestniczyli członkowie naszego Stowarzyszenia kol. Wojciech Szmajda, który uroczystość poprowadził oraz Henryk Wolski, który wraz z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, inspektorem Andrzejem Świdrem zasadził dęba upamiętniającego śmierć w Katyniu mjr Jana Nowaka - zastępcy szefa Powiatowej Komendy Uzupełnień w Dębicy.

 

    

 

aktualności