Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia 

09-02-2007

 

W dniu 9 lutego 2007 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Grottgera 3 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

W zebraniu udział wzięło 24członków.  Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Bogusław Placek, który przywitał zebranych członków zwyczajnych, oraz zaproszonych gości. Następnie zebranie poprowadzili wybrani przez zebranie przewodniczący Zbigniew Lamberski oraz sekretarz Wojciech Szmajda.  Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2003-2006, sprawozdanie finansowe za lata 2003-2006 a także sprawozdanie komisji rewizyjnej udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia

 

   Zarząd:

                        Prezes                         - Szmajda Wojciech 

                        Wiceprezes                  - Placek Bogusław

                        Sekretarz                     - Lamberski Zbigniew

                        Skarbnik                      - Sury Aleksander

                        Członek                       - Bezłada Józef

 

Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich

 

Komisja Rewizyjna:

                              Przewodniczący                     - Paździerz Ryszard
                              Z-ca przewodniczącego           - Woźny Ryszard

                              Sekretarz                               - Turek Edward

 

Zobowiązano sekretarza do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 

 

aktualności