Inauguracja obchodów 650-lecia nadania aktu lokacyjnego Dębicy.

7.03.2008

 

Uroczystą nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej w Dębicy  zainaugurowano obchody jubileuszowe 650 rocznicy nadania Świętosławowi Gryficie aktu lokacji miasta przez króla Kazimierza Wielkiego. W sesji, poza obecnymi radnymi, uczestniczyli byli przewodniczący Rad Miejskich od 1989 roku, byli burmistrzowie oraz ich zastępcy a także poczty sztandarowe

i zaproszeni goście.

 

    

Uroczysta sesja Rady Miejskiej oraz przemarsz do kościoła Św. Jadwigi

(fot. Tomasz Rowiński)

 

Po zakończeniu sesji jej uczestnicy przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej i pocztów sztandarowych przeszli do kościoła św. Jadwigi, gdzie Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy wraz z dębickimi proboszczami odprawił mszę świętą dziękczynną.

 

    

Uroczysta Msza Św. dziękczynna w kościele Św. Jadwigi

(fot. Tomasz Rowiński)

 

Po zakończeniu mszy w Domu Kultury ”Mors” odbyła się konferencja naukowa z okazji 650–lecia nadania aktu lokacji.  Uroczystość rozpoczęła inscenizacja teatralna przypominająca

te wydarzenia w wykonaniu Bractwa Historycznego „Wisłoczanie”.

 

    

Inscenizacja teatralna w wykonaniu Bractwa Historycznego „Wisłoczanie”.

(fot. Tomasz Rowiński)

 

Historię dziejów Dębicy przedstawili: prof. dr hab. Leszek Starkel - geograf, prof. dr hab. Feliks Kiryk,  prof. dr hab. Zdzisław Noga i dr Józef Hampel - historycy. Seminarium zakończyło się wykładem Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia Saperów Dębickich Bogusława Placka,

który przedstawił 240-letnią historię Garnizonu Dębica.

 

    

Seminarium o historii miasta oraz podziękowania składane przez Burmistrza Dębicy

(fot. Tomasz Rowiński)

 

Na zakończenie pierwszego dnia obchodów 650-lecia miasta w  Muzeum Regionalnym otworzono wystawę "Dębica i jej dzieje".

 

aktualności