Przydział lokalu pod działalność statutową Stowarzyszenia

06-10-2003

 

 

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 6 października 2003 roku wystąpił z pismem do Burmistrza Miasta Dębica Pana mgr Edwarda Brzostowskiego o przydział lokalu pod działalność statutową Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

 

Burmistrz miasta w dniu 8 października przydzielił pomieszczenie w budynku nr 50 na terenie byłej jednostki wojskowej. Pod koniec października 2003 roku Zarząd Stowarzyszenia urządził i przygotował pomieszczenie do pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

aktualności