Uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON

03-10-2003

 

 

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 3 października 2003 roku złożył wniosek do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenie Saperów Dębickich z siedzibą w Dębicy

przy ul. Kościuszki 32 otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 691760833

 

 

 

 

aktualności