Zawiadomienie.

 

Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich zawiadamia, że dnia 20 września 2008 roku

o godzinie 18.30 w Parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej

przy ulicy 3-go Maja 1 w Dębicy odbędzie się msza święta w intencji tragicznie zmarłego

20 sierpnia 2008 roku w Afganistanie sapera plut. Waldemara Sujdaka.

 

Plut. Waldemar Sujdak służbę wojskową rozpoczął w lutym 2000 roku, jako elew Szkoły Podoficerskiej Służby Zasadniczej w Centrum Szkolenia Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W maju tego samego roku objął stanowisko dowódcy drużyny w 3 Pułku Saperów w Dębicy, a w październiku 2001 roku stanowisko sapera w 21 batalionie dowodzenia w Rzeszowie. Od stycznia 2008 r. pełnił służbę, jako dowódca drużyny w 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu. W maju 2008 r.

st. kpr. Waldemar Sujdak rozpoczął pełnienie misji w ramach III zmiany PKW Afganistan. Był jednym z trzech polskich żołnierzy z patrolu saperskiego, którzy ponieśli śmierć od miny pułapki. Miał 28 lat. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, st. kpr. Waldemar Sujdak został pośmiertnie awansowany do stopnia plutonowego i odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego.

 

W imieniu proboszcza Ks. mgr Józefa Wątroby na mszę zapraszamy całą społeczność 3 Pułku Saperów, wszystkich żołnierzy, pracowników cywilnych jednostki wojskowej 2265 w Dębicy, członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich, Stowarzyszeń kombatanckich a także mieszkańców Dębicy.

 

Łączymy się w żalu i smutku z wszystkimi bliskimi plut. Waldemara Sujdaka.

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

aktualności