Plan przedsięwzięć obchodów „Dnia Sapera”

3.04.2008

 

 

Jak co roku w kwietniu przypadają obchody „Miesiąca Wojsk Inżynieryjnych” oraz „Dnia Sapera”.

 

„Dzień Sapera” obchodzony jest corocznie 16 kwietnia w rocznicę forsowania Odry i Nysy przez żołnierzy 1 Armii WP. Jest to jedyny rodzaj wojsk, który od czasu zakończenia

II wojny światowej nie zmienił daty obchodów swojego święta. Święto to zostało ustanowione już w roku 1945, decyzją marszałka Michała Roli-Żymierskiego.

 

Saperzy chlubnie zapisali się w powojennej historii, rozminowując znaczny obszar kraju, budując niezliczoną ilość mostów i kilometrów dróg. W ramach funkcjonującego ratownictwa inżynieryjnego, są w stałej gotowości do udzielania pomocy w przypadku klęsk żywiołowych. Należy także przypomnieć o olbrzymim wysiłku żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, włożonym w bezpieczeństwo Polski oraz krajów, w których przebywają obecnie Polskie Kontyngenty Wojskowe.

 

W ramach obchodów Święta Saperów w dniach 7, 9, 10 kwietnia w szkole odbędą się spotkania członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „DĘBICKICH SAPERÓW”.

 

11 kwietnia o godzinie 10.45 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. „DĘBICKICH SAPERÓW” odbędzie się uroczysta akademia.

 

W dniach 16-17 kwietnia członkowie naszego Stowarzyszenia w osobach kol. Wojciecha Szmajdy, Bogusława Placka, uczestniczyć będą w wycieczce uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „DĘBICKICH SAPERÓW” do Warszawy gdzie wezmą udział

w centralnych obchodach z okazji „Dnia Sapera”. Dodatkowymi atrakcjami wycieczki będzie zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego oraz zakwaterowanie i zwiedzanie Sali tradycji

i obiektów Brygady Saperów w Kazuniu.

 

W dniu 16 kwietnia br. (środa) o godzinie 12.00 z udziałem przedstawicieli MON, Sztabu Generalnego WP oraz Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych odbędą się w Warszawie

pod pomnikiem "Chwała Saperom" centralne obchody z okazji „Dnia Sapera”, organizowane

w 63 rocznicę forsowania Odry przez żołnierzy 1 Armii WP. Po okolicznościowych przemówieniach odbędzie się składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem,

a następnie na „Płycie Czerniakowskiej”

 

Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich organizuje jednodniową wycieczkę

w dniu 16 kwietnia 2008 roku do Warszawy na centralne obchody z okazji „Dnia Sapera”. Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się do dnia10 kwietnia

u kol. Zbigniewa Lamberskiego.

Koszt wycieczki w zależności od liczby uczestników 60 - 100 zł.

 

W dniu 18 kwietnia obchody z okazji „Dnia Sapera”, organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich w Dębicy. W programie:

 

17.00 -  uroczystość pod obeliskiem poświęconym saperom poległym w czasie

II wojny światowej z tablicą pamiątkową „Chwała Saperom” na terenie byłej jednostki wojskowej - złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod obeliskiem;

 

18.00 -  w Kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy

przy ul. 3-go Maja, odprawiona zostanie msza św. w intencji poległych saperów, przed mszą złożenie kwiatów pod obeliskiem;  

         

19.00 -  Spotkanie towarzyskie .(sala restauracji „Dezako”)

 

Na wszystkie uroczystości serdecznie zaprasza Zarząd Stowarzyszenia.

 

  

 

aktualności