Zmiany w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń dokonane.

03-04-2007

 

Dnia 3 kwietnia 2007 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu sprawy wniosku Stowarzyszenia Saperów Dębickich

w Dębicy o zmianę danych dotyczących zmiany członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonał zmian w Rejestrze Stowarzyszeń zgodnie z przedstawionymi wnioskami.

 

    

 

    

 

 

aktualności